• Mail Order Formu
  • İletişim
İstanbul - Aşkabat Tek Yön Fiyatı 405$ İstanbul - Aşkabat 30 Günlük Gidiş - Dönüş Fiyatı $

Yabancıların İhbar ve Kıdem Tazminatları

Yargıtay'a intikal eden bir davada, Yabancıların Türkiye'de Çalışma Bakanlığı'ndan süreli izin alarak çalışıyor olmaları gerekçesiyle İhbar ve Kıdem Tazminatlarına Hükmedilemeyeceğine karar OYÇOKLUĞU ile vermiştir. Gerekçeli Kararda "Karşı Oy" görüşü de bulunmaktadır.

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

E 2005/12936
K 2005/33070
T 11.10.2005

Davacı işçi yabancı uyruklu olup, 6 yılı aşkın sürede davalıya ait işyerinde öğretim elemanı ve sanat uygulayıcısı olarak yenilenen iş sözleşmeleriyle görev yapmıştır. Davacının 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkındaki Kanuna tabi olarak belirli süreli izinlerde çalışması ve işi dikkate alındığında bir ya da iki sömestr için belirli süreli iş sözleşmesi yapılması bakımından esaslı nedenin bulunduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle iş ilişkisinin belirsiz süreli hale dönüştürmesi mümkün değildir.

DAVA: Taraflar arasındaki, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi.

YARGITAY KARARI: sebeplere göre,l. Dosyadaki yazılara, toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerektirici davalının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.2. Davacı işçi yabancı uyruklu olup, 6 yılı aşkın sürede davalıya ait işyerinde öğretim elemanı ve sanat uygulayıcısı olarak yenilenen iş sözleşmeleriyle görev yapmıştır. Davacının 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkındaki Kanuna tabi olarak belirli süreli izinlerle çalışması ve işi dikkate alındığında bir ya da iki sömestr için belirli süreli iş sözleşmesi yapılması bakımından esaslı nedenin bulunduğu kabul edilmelidir. Böyle olunca, BİRDEN FAZLA SAYIDA YENİLENEN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN İŞ İLİŞKİSİNİ BELİRSİZ SÜRELİ HALE DÖNÜŞTÜRMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına, ... gününde oy çokluğu ile karar verildi.