• Mail Order Formu
  • İletişim
İstanbul - Aşkabat Tek Yön Fiyatı 405$ İstanbul - Aşkabat 30 Günlük Gidiş - Dönüş Fiyatı $

İrtibat Bürolarındaki Yabancı Personel Çalışma İzni

Ticari faaliyet dışında haberleşme, ağırlama, irtibat sağlama, yatırım yapılacak ülkede pazar araştırmasının yapılması, yatırım yapılacak ülkedeki iş olanaklarını yakından takip etmek ve bu konuda merkez firmaya bilgi vermek gibi sosyal, kültürel ve iktisadi amaçlarla yurtdışındaki yerleşik kişi ve kuruluşlar tarafından açılan bürolara irtibat bürosu denir.
İrtibat bürolarının, yabancı sermaye mevzuatına göre ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan bu büroların iktisadi yapıları yakından takip edilmektedir.
 4875 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren irtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; büro faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olması kaydıyla, Bakanlıkça çalışma izni verilir.
Yetki belgesi olmayan yabancı personelin veya yetki belgesi sahibi olan ikinci bir yabancı personelin çalışma izni taleplerinde, irtibat bürosunda en az beş (5) Türk personel istihdamı şartı aranmaktadır.

 Çalışma izni başvurusunda istenilen belgelerin başlıcaları aşağıdaki gibidir ;

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na hitaben yazılmış çalışma izni başvuru dilekçesi
  • Yabancı ülke vatandaşı personel başvuru formu
  • Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
  • Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi
  • Özgeçmiş
  • İrtibat Bürosunun kuruluş ve süre uzatımına ilişkin Hazine Müsteşarlığından alınmış faaliyet izin belgesi
  • İrtibat Bürosu faaliyetleri için son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler
  • İrtibat Bürosu Faaliyet Raporu