• Mail Order Formu
  • İletişim
İstanbul - Aşkabat Tek Yön Fiyatı 405$ İstanbul - Aşkabat 30 Günlük Gidiş - Dönüş Fiyatı $

Ev Hizmetlileri Çalışma İzni

Ülkemizde sayıları her geçen gün artan evde istihdam edilen yabancı ev hizmetlileri ( çocuk bakıcı,hasta bakıcı,yaşlı bakıcı,ev hizmetlisi vb.) için “Çalışma İzinleri”nin alınması kanuni bir zorunluluktur.Kaçak olarak yabancı hizmetli çalıştıran kişilere 7.325 TL İdari Para Cezası verilmektedir.Ayrıca kaçak çalışan yabancı personel sınır dışı edilmekte ve Türkiye’ye giriş yasağı konmaktadır.
01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni kanundan önce Türkiye’de kaçak olarak çalışan yabancı hizmetliler ülkemizde 90 gün kalmakta sürenin bitmesinden önce kendi ülkesine gitmekte ve bir hafta sonra tekrar ülkemize geri dönebilmekteydi. Ancak Yeni Kanun ile birlikte 15 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Türkiye’den çıkış yapan yabancı 180 günün 90 gününü kendi ülkesinde geçirmedikçe Türkiye’ye giriş yapamayacaktır.
 
EV  HİZMETLERİ ÇALIŞMA İZNİNDE BAKILAN KRİTERLER
Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni alabilmesi için gerekli şartlar farklıdır. Öncelikle işveren olacak hane halkının neden yabancı personel istihdamına ihtiyaç duyduğunu ve yabancıya ödenecek maaş ile sigorta primini ödeyecek mali gücünün olduğunu ispata dair belgelerini de bakanlığa sunmalıdır. Bu şartları karşılayacak mali güce ve yabancı personel istihdamını haklı kılacak gerekçeye sahip olan hane halkı işverenler başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru yapılabilmesi için, en az altı ay süreli (süresi sona ermemiş )ikamet tezkeresi şartı aranır.Altı aylık ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunarak işlem sürecinin başlatılmasını sağlayabilirler.