• Mail Order Formu
 • İletişim
İstanbul - Aşkabat Tek Yön Fiyatı 405$ İstanbul - Aşkabat 30 Günlük Gidiş - Dönüş Fiyatı $

Çalışma İzni Nedir?

Türkiye’de yabancı uyruklu bir kişinin herhangi bir işverenlikte çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından adına düzenlenen belgeye Çalışma İzni denir.   
 
Çalışmak amacı ile ülkemizde bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar,4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır.Türkiye'de çalışma izinleri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir. Bakanlıktan izin istemlerinde yabancı personel adayının geçmiş   tecrübe ve bilgi birikimine,eğitimine ve ikametiyle ilgili belgelere bakılmaktadır.Bunun yanında bir diğer önemli etken yabancı personelin istihdam edileceği işverenliğin durumudur.Kanunlarımıza göre çalışma izni verilebilmesi için, işverenin ve çalışacak olan yabancının sahip olması gereken kriterleri karşılayabiliyor olması beklenir. Kriterlerin karşılanması halinde, çalışma izni alınabileceği anlamı çıkarılmamalıdır. Bahsedilen kriterler, başvuru yapılabilmesini teminen gereklidir.    
 
Çalışma İzni verilmesinde ;

 • İş piyasasındaki durum,
 • Çalışma hayatındaki gelişmeler,
 • İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür,
 • Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,
 • Yabancı personelin mensup olduğu ülke,
 • Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri,
 • Yabancının eğitim durumu,
 • İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,
 • Yabancının güvenlik soruşturması
 • Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı vb , gibi etkenler Bakanlık uzmanlarınca değerlendirmeye alınarak son karar verilir.

 
Şirketinizin ve çalışacak yabancı personelin evraklarının uyum ve uygunluğu, Çalışma Bakanlığının değerlendirme  kriterleri gözetilerek hazırlanan bir dosya ile desteklenmeli ve çalışma izni alma olasılığı en yüksek seviyeye ulaştırılmalıdır.Çalışma izinleri konusunda başarı sağlamak,konusunda tecrübeli uzmanlarca hazırlanmış eksiksiz bir başvuru dosyasına ve düzenli olarak başvuru takibine bağlıdır.